Всяка от страните членки на ЕС трябва да насочи поне 5% от националните преки плащания към малките и средните фермери чрез специално доплащане на хектар.

Най-малко 2% от националните бюджети за директни плащания следва да отидат за млади стопани (доплащане на хектар за първите 7 години). Допълнителна подкрепа за млади стопани следва да се предостави от средствата за развитието на селските райони.

Евродепутатите искат да отделят поне 30% от бюджета за развитие на селските райони за мерки, свързани с околната среда и климата, и не по-малко от 20% от преките плащания към екосхеми насочени към околната среда и хуманното отношение към животните.

Текстът, одобрен от комисията по земеделие, трябва да бъде разгледан в пленарна зала след изборите за Европейски парламент на 26 май.