Избраните ще станат част от делегацията на страната ни към Общото събрание на ООН и в Комисията по социално развитие на Икономическият и социален съвет на ООН и ще могат да работят по решенията на ООН за младежта с права, сравними с тези на акредитиран дипломат. Делегатите ще имат различни задължения на национално и международно ниво, като работата им ще е свързана главно с младежките политики и актуалните за българската младеж теми и предизвикателства.

Конкурсът стартира на 15 март и е отворен за всички български граждани на възраст между 18 и 29 години. Сред изискванията са владеене на английски език, познаване на дейността на ООН в сферата на младежта и споделяне на ценностите на организацията.

Всички желаещи да кандидатстват или да номинират подходящ кандидат, могат да го направят до 23:59 ч. на 16 април 2021 г. на следния линк: http://bgyouthdelegate.org/apply-now-2021/

България е доказан лидер в младежкото включване на международно ниво с вече 15-годишна утвърдена практика. През 2020 г. добрият национален пример бе затвърден, като страната ни бе една от малкото държави - членки на ООН, която предостави на младежките си делегати възможността за виртуално изказване от името на българската младеж по време на 75-ата сесия на Общото събрание на ООН.