Прокурор Борисова отбеляза, че образуваните досъдебни производства по по-голямата част от разкритите престъпления са приключили успешно. За това говори статистиката на прокуратурата. За добрата работа на оперативните и на разследващите органи говори фактът, че по 989 разкрити престъпления са внесени 825 обвинителни актове. Това нарежда Монтана на първо място в апелативния район по повишаване на внесените в съда обвинителни актове.

"Впечатлен съм от големия брой на бързите и незабавните производства, които дават възможност за бързо правораздаване", каза от своя страна директорът на ГДБОП главен комисар Ивайло Спиридонов. Той акцентира върху подобряването на организацията на оперативната работа, препоръча да се положат и по-сериозни усилия при разкриването на палежите и латентната престъпност - предимно престъпленията, свързани с наркотици.

През 2017 г. нивото на разкриваемост на регистрираните престъпления на територията на Областната дирекция на МВР - Монтана се е повишило с 2,5% в сравнение с предходната година и е 48,01%.

Увеличеното полицейското присъствие и положените от полицейските органи усилия са довели до намаляване на битовата престъпност с 10% в малките населени места. Намаление с 19% е постигнато и при противодействието на кражбите.

През годината в областта са регистрирани две убийства на битова основа, като и двете са разкрити.

Полицията в Монтана отчита 200% увеличение на административно-наказателната дейност. През м. г. инспекторският състав, прилагайки полицейските си правомощия, е съставил 11 878 акта.

През 2017 г. в Областната дирекция на МВР и в принадлежащите й Райони полицейски управления е проведено разследване по 4361 досъдебни производства, срещу 4389 досъдебни производства за 2016 г. Общият брой на новообразуваните досъдебни производства през 2017 г. е 2340 срещу 2257 за 2016 г. От всички разследвани досъдебни производства незабавните производства са 27 срещу 19за 2016 г. Бързите производства са 354 срещу 167 за 2016 г. Налице е драстично увеличение с повече от 100%.

През годината продължи реализирането на програмата "Детско полицейско управление". На територията на областта работят общо 11 детски полицейски управления, в които са обхванати около 270 деца. По Механизма за съвместна работа между институциите по обхващане и задържане на децата в училищата през учебната 2017/2018 г. в училищата в област Монтана са върнати 210 деца.