Основната цел на помощта е да се повиши конкурентоспособността на рибарските области посредством оптимално използване на местните ресурси за постигане на дългосрочни и устойчиви резултати и създаване на добавена стойност към продуктите от риболов и аквакултура.

Финансова подкрепа по ПМДР 2014-2020 г. получиха:

• МИРГ - Варна - район Аспарухово-Белослав-Аксаково

• МИРГ - Пазарджик

• МИРГ - Несебър-Месемврия

• МИРГ - Шабла-Каварна-Балчик

• МИРГ - Български черноморски сговор: "Бяла-Долни чифлик -Аврен"

• МИРГ - Поморие

• МИРГ - Бургас-Камено

• МИРГ - Високи Западни Родопи: "Батак-Девин-Доспат"

• МИРГ - Самоков

Източник: monitor.bg