Достъпът на крайния потребител до мрежата в рамките на WiFi4EU ще бъде безплатен и гарантира справедливо разпределение на капацитет между потребителите в натоварени моменти.Всяко съхраняване или всяка обработка на лични данни на крайния потребител за статистически и аналитични цели, за да се стимулира контролира или подобрява функционирането на мрежата, ще бъдат надлежно анонимизирани в съответствие с декларациите за поверителност за конкретните услуги.

Мрежата ще е със свободен достъп и няма да изисква никаква информация за идентифициране (например използване на парола) за свързване. След като потребителят се свърже с нея, WiFi4EU мрежата със SSID WiFi4EU ще показва https портал за достъп, преди да позволи на потребителя да се свърже с интернет.

Проектът на Община Козлодуй за безплатен интернет бе одобрена в края на миналата година. С подписване на споразумението местната администрация пое отговорност за финансиране на абонамента за интернет и поддръжката на оборудването за период поне 3 години.

Източник: kmeta.bg