© Фейсбук

Не само малчуганите, но и родителите им си направиха снимки за спомен с възстановчиците от „Първи италийски легион“ към сдружение „Съвет по туризъм“, гр. Свищов. Заместник-кметът на Община Видин Борислава Борисова също наблюдава с интерес игрите и разгледа средновековния пазар във вътрешния двор на крепостта.

През втория ден на фестивала бе представено и обявяването на властта на видинския деспот Шишман.