Инж.Десислава Тодорова благодари на всички жители на общината, които са я подкрепили и пожела ползотворен и успешен мандат на всички 13 съветници в новия Общински съвет. От МК СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ съветниците са шестима - Христо Неделков Донков, Даниел Христов Дилков, Пламен Василев Методиев, Иглика Атанасова Сълковска, Павлин Костадинов Бецински, Марияна Цветомирова Маринова. От ПП БСП новоизбраните членове на Общинския съвет са Петър Станев Петров и Пламен Христов Петров. Групата на ПП ГЕРБ е от пет души - Иван Димитров Костовски, Георги Георгиев Гетовски, Елка Иванова Николова, Цезар Петров Пенчев и Цено Ценов Цоловски.

В дневния ред на първото заседание на новия общински съвет, водено от доайена Христо Неделков с тайно гласуване за председател на общински съвет беше избран Петър Станев.