За Северозападния район, в който попадат областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен, кандидатите са трима: Зебра ООД, Трейс Груп Холд АД, който участва и в другите обособени позиции, без тази за Югоизточния регион, включително чрез свои дружества, и обединение Виаперфект с участници Виалукс България Еоод и Пътперфект ЕАД.

За Северния централен район, в който влизат областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра, кандидатите са също четирима: ДЗЗД Обединение Зебра – Мегахим с участници Зебра ООД и Мегахим АД, ПСТ ХМ 2019 ДЗЗД с участници ПСТ Груп ЕАД и ПСТ София ЕООД, и Трейс – Пътно строителство АД.

За Североизточния район и областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен, кандидатите са Зебра ООД и ДЗЗД Изток Марк с участници А.Д. Холд и Пътна организация ЕООД.

За поддръжка на пътната маркировка по републиканските пътища в Югоизточния район (областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол), кандидатства само ДЗЗД Изток Марк с участници А.Д. Холд и Пътна организация ЕООД.

За Южния централен район (областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково) оферти са подали ПСТ ХМ 2019 ДЗЗД с участници ПСТ Груп ЕАД и ПСТ София ЕООД, Трейс – Пътно строителство АД, Консорциум Битулайт с участници Битулайт ООД и Беличански къщи ЕООД и ДЗЗД Обединение Юг с участници Зебра ООД и СД Инженеринг 77 ЕООД.

За Югозападния район (областите Благоевград, Кюстендил, Перник и София) кандидатите са Консорциум Битулайт с участници Битулайт ООД и Беличански къщи ЕООД и Трейс Груп Холд АД.


Източник: .investor.bg