© Снимка: Булфото

Разследването на Специализираната прокуратура е установило, че в периода от 06.07.2012 г. до 17.07.2012 г., в Бяла Слатина, Плевен, Монтана и в местността "Тировец" в землището на гр. Монтана производствена база и офис на "Гала-М" ООД), при условията на продължавано престъпление с пет деяния, депутатът Аврамов, в съучастие като извършители на двама помагачи - М. В. П. и В. Ц. Ч., е поискал като дар от български бизнесмен сумата от 220 000 лв. и облага - право на ползване на земеделски земи, собственост и арендувани от фирма на бизнесмена, които не му се следват и е приел от същия бизнесмен сумата от 100 000 лв., който не му се следва, за да упражни влияние при вземане на решение от длъжностни лица.

Дарът и облагата са били поискани, за да се упражни влияние върху директора на Областна дирекция "Земеделие" Монтана във връзка със службата - за да отмени заповед от 31.08.2011 г. за служебно разпределение на ползването на масивите в землището на село Стубел, област Монтана, издадена на основание чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ, да издаде заповед по чл. 37в, ал. 8 ЗСПЗЗ за въвод във владение в масив 128 в землището на с. Стубел в полза на фирмата на бизнесмена, както и да се съобрази със сключено доброволно споразумение по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за ползването на земеделски земи в землището на село Стубел при издаване на заповед на основание чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ за следващата стопанска година 2012/2013 г.

Дарът и облагата са били поискани, за да се упражни влияние и върху началника на Районното управление на полицията в Монтана във връзка със службата му при упражняване на правомощията му - да осигури охрана от полицейски служители и достъп до масив 128 в землището на село Стубел, обработван от фирмата на бизнесмена по време на жътвата на реколтата от рапица за стопанската година 2011/2012 г.

В кратки срокове Специализираната прокуратура ще предаде на съд Димитър Аврамов и неговите съучастници.