Денят на кмета ще даде възможност на кметовете и наместниците да се срещат с директори на дирекции, ръководители на отдели, да споделят проблемите на хората в населените места и да обменят информация.

На срещата бяха представени новоизбраните кметове и новите кметски наместници и бе обсъдена подготовката за зимното снегопочистване в селата.

“Най-важното е да имаме чисти пътища до населените места. Четвъртокласната пътна мрежа трябва да се поддържа в безупречно състояние, а ако възникне проблем – да действаме своевременно”, каза Аспарухов.

Директорът на Общинско предприятие "Чистота" Владимир Стоянов увери присъстващите, че машините на комуналното предприятие са снабдени с инвентар, както и че в склада на ОП "Чистота" вече са получени първите количества сол за борба с образуването на лед.

Секретарят на общината Севдалина Джамбазка запозна кметовете със задълженията им по зимното снегопочистване в населените места, докато за четвъртокласната пътна мрежа има сключени договори за следващите три години.

По отношение подобряването на работата в кметствата, Аспарухов поясни, че във всички села, в които е имало избори за кметове, ще бъдат назначени секретари по административно обслужване на населението.

Новите управници ще трябва да преминат на обучение по работа с Национална база данни, а експертът по лични данни в общинската администрация Иван Жеков разясни, че с новите изменения на Закон за защита на личните данни ситуацията не бива да бъде подценявана.

Кметовете, които не са запознати с текущата система за събиране на местни данъци и такси “МАТЕУС” също ще преминат обучение – това заяви началникът на отдел “Местни данъци и такси” Пепа Христова.