По време на занятието мездренските пожарникари демонстрираха пред подрастващите възможностите на наличната противопожарна техника и как действат огнеборците при гасенето на пожар. Децата се запознаха със специализираното оборудване за спасителни дейности на пожарникарите - защитно облекло, противопожарни шлангове, струйници, дихателни апарати, бутилки и др.

Третокласниците с класен ръководител Росица Лакова разгледаха най-новия пожарен автомобил - "Iveco Magirus”, с който разполага РСПБЗН - Мездра. Той е доставен по проекта "Модернизация на структурните звена на ГДПБЗН-МВР в градските агломерационни ареали”, съфинансиран със средства от Европейския съюз. Специализираният автомобил е с висока проходимост (4х4), оборудван е с резервоари за вода с вместимост 4 000 л и 1000 л пенообразувател.

Накрая децата се снимаха за спомен с пожарникарите.

В момента Районната служба, която обслужва територията на общините Мездра и Роман, разполага с 5 пожарни автомобила, два от които са дежурни. Щатният състав на мездренската пожарна е от 33-ма служители, в т. ч. 10 в Участък Роман. От началото на годината местните огнеборци са участвали в гасенето на повече от 80 пожара, информира началникът на РСПБЗН - Мездра главен инспектор Васил Иванов.

Във връзка със Седмицата за пожарна безопасност мездренската пожарна организира също приемна за граждани с открита телефонна линия за връзка, с цел дискутиране на актуални теми по пожарна безопасност, както и Ден на отворените врати за представяне на обновените по линия на европейските програми тактико-технически способности на силите за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации.