Литературният празник бе открит от Светла Дамяновска – главен експерт "Културно наследство и религиозни дейности" в Община Мездра. В свото предисловие Дамяновска припомни житейската и творческа биография на автора, чиито родови корени идват от скътаното в подножието на Ржана планина село Игнатица.

Дарина Цветкова е родена на 14 септември 1949 г. в село Баня, Карловско. Завършила е Института за детски учителки във Враца. Пише стихове, разкази и новели. Автор е на стихосбирките „Пречистване”, „Съзерцание”, „Необятност”, „Ех...”, „Тинтява”, "Жива" и „Обичник”, на новелата „Сърчице златно” и на поетичните сборници за деца „Цветна дъга” , „Водолейче” .

Член е на Съюза на писателите земеделци в България и на Литературен клуб "Христо Ботев" при Читалище "Просвета" - Мездра, председател на Литературния клуб към НЧ „Факел“ – с. Зверино, един от създателите и най-активните членове на Художествено-творчески клуб "Ковачница" при Читалище "Никола Вапцаров" - Игнатица.

Последната книга на самобитния творчески талант на Дарина Цветкова включва 19 разказа. Дарина сподели, че този сборник е замислен отдавна, но самата тя предпочита поезията. Към прозата посяга с респект, защото там се изисква много повече въображение, подход при избора на изразни средства, за да може да въплъти своите послания и обобщи поуките. Всеки един от разказите, включени в сборника, са плод на преживяно от самата нея, което от своя страна само разкрива коравия като Балкана характер и непреодолимия стремеж за живот. Но за да не звучат като мемоари, повествованието върви от трето лице.

Особен колорит в сборника представлява езикът на автора. И ако в нашата литература говорим за неподправения и колоритен език на Елин Пелин и неговите неповторими образи, за галещите слуха напевни послания на родопчаните, съхранени в Николай-Хайтовите разкази, то за Дарина Цветкова може да се каже, че в този сборник е събрала и запазила за поколенията уникалния говор на балканджиите. И не случайно, след всеки разказ тя е направила своеобразен речник, който обяснява значението на местните диалектни изрази.

Като цяло, сборникът е своеобразен обзор на един нелек, но достойно извървян живот и натрупана житейска мъдрост, който препраща своите послания към идните поколения.

Дарина Цветкова има множество публикации в регионалната и национална преса. Носител е на награди и отличия от национални, регионални общински литературни конкурси.

Културното събитие уважиха кметът на Община Мездра – Иван Аспарухов, кметът на село Зверино – Стоян Петров, почитатели на изящната словесност от Мездра.