снимката е илюстративна
снимката е илюстративна

Съдът е освободил нападателката от наказателна отговорност за деянието. Наложено й е административно наказание глоба в размер на 1 000 лева, които трябва да заплати на Ф. М. М. ведно със законната лихва от момента на увреждането до окончателното й изплащане. Разноските по делото и адвокатската такса на ищцата в размер от 550 лева, плюс такса върху уважения размер на гражданският иск за деянието от 50 лева и 10 лева за явяване на свидетел, също са за сметка на А. Д. Т. Така за якото бутане тя ще трябва да се бръкне за цели 1 610 лева и при следващ женски скандал със сигурност ще напада само вербално.