Въпреки че не е било толкова отдавна, произходът на първите юлски утринни празненства е неясен и често разпалва спорове кой е първият, който създава събитието. Различните версии варират между 60-те и 80-те години, когато българското хипи движение се стреми към свобода от комунистическото общество. Строгите правила на времето не позволявали разцвета на истинско хипи движение, но много хора били привлечени от неговите идеи и изразявали мнението си, колкото е било възможно по онова време. Това, което вероятно започва като събиране на приятели, прераства в масово и се разпространява по цялото крайбрежие, главно на свободните плажове.

На много места има концерти с професионални и любителски групи. Едни от най-популярните плажове у нас за посрещане на изгрева са Камен Бряг, Иракли, Кара дере, всички доста „диви” и привличащи свободните души места.

Празникът отдавна не е нужно да се посреща само край морето. Много хора отиват на някоя река, планина или посрещнат изгрева от някое важно за тях самите място. Най-важното е да го направите с усмивка и надежда за добро начало на месеца.

За всички, които празнувате, качете снимка от вашето юлско утро. https://www.youtube.com/watch?v=TH6r0GtuKMA