През изминалата година на територията на община Видин, ЧЕЗ Разпределение е монтирала автоматизирани съоръжения в трафопостове на стойност 30 хил. лв. Дружеството е извършило и реконструкции на мрежи ниско напрежение във всички общини на територията на областта, в които е инвестирало 670 000 лв. С това се е подобрило качеството и сигурността на електрозахранването, като най-мащабни бяха реконструкциите в Белоградчик, Видин, Чупрене, Ружинци и Макреш. Компанията е подменила трансформатори в общините Видин, Грамада, Димово за 93 000 лв. Подмяна на изолации на въздушни електропроводи 20 kV на стойност 409 хил. лв. е извършена в общините Белоградчик, Грамада, Димово, Кула, Чупрене.

През тази година "ЧЕЗ Разпределение България" ще инвестира в мрежата на област Видин 1 млн. лв. Компанията стартира рехабилитация на електропровод от подстанция Кула до възлова станция Грамада, с което ще бъде повишена сигурността на електрозахранването на двете общини. Инвестицията е в размер на 80 000 лв.

Дружеството планира да възстанови резервното захранване на гр. Белоградчик, с което ще се гарантира възможността за алтернативно доставяне на електроенергия при нужда.

Кражбите на електроенергия пряко се отразяват на качеството на електроенергията, доставяна до коректните потребители, затова през 2018 г. компанията предвижда и инвестиции с цел минимизиране на незаконните присъединявания в областта.