Отворените оферти са на:

  • "ХИДРО-ВОД СТРОЙ" ДЗЗД, с участници: "ВДХ" АД и "ХИДРОСТРОЙ" АД;
  • "ГРОМА ХОЛД" ЕООД;
  • "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М" АД;
  • "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД.

Началото на обекта е при 94-ти км след с. Благово в посока Монтана, а краят - при 101-ви км в Северната промишлена зона на Монтана, при пътния възел с обходния път на града.

С изпълнението на проекта ще се възстановят технико-експлоатационните характеристики на отсечката, като се осигури оптимална скорост на движение и повишаване безопасността на движение.

Предвижда се полагане на нова асфалтова настилка, уширяване на пътното платно в стеснените участъци до достигане на габарита на пътя.

Ще бъде укрепен участък от 120 м със свлачищен процес при 95-ти км, в непосредствена близост до язовир "Чернила". Основно ще се ремонтира и моста при 98-ми км над река Огоста и жп надлеза при км 100, с дължина 64 м.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 12 месеца.