Главният експерт в Дирекция „Бюро по труда” – Мездра Мая Иванова, сподели за MediaNews, че целта е предлагане и запознаване с новите мерки, които предвижда Агенцията по заетостта за борба с последствията от икономическата обстановка, предизвикана от Covid-19.

Тя поясни какво представляват отделните мерки. Пакетът ЗАЕТОСТ х 3 – Проект „Заетост за теб” цели да окаже подкрепа при наемане на безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост. В него могат да се включат работодатели от всички сектори на икономиката, с изключение на осъществяващите дейности в рибарство, аквакултури, селско стопанство и др., недопустими за получаване на средства по режима “de minimis”.

Финансовата помощ е за срок до 3 месеца и чрез нея се покриват разходите за трудови възнаграждения в размер на минималната работна заплата и дължимите работодателски осигурителни вноски върху нея.

По проекта е определена национална квота за работодатели от хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска или други дейности, свързани с пътувания и резервации.

Работодателите могат да подават заявления по електронен път.
За повече информация: https://www.az.government.bg/pages/zaetost-za-teb/

Проектът „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” е в подкрепа на сферата на туризма и транспорта. Компенсациите за всеки служител/работник са в размер на 290 лева и се изплащат за цял календарен месец, считано от 1-ви юли, за не повече от шест месеца.

Кандидатите за изплащане на компенсации по проекта могат да подават документите си по електронен път на адрес https://edelivery.egov.bg/
За повече информация: https://www.az.government.bg/pages/kratkosrochna-podkrepa-za-zaetost-covid-19/

Новият дизайн на мярката 60/40 дава финансова подкрепа за всеки персонал нает по трудов договор преди извънредното положение в размер на 60% от осигурителния доход за месец май 2020 година.

Средствата ще се предоставят за период до 3 месеца – от 1 юли до 30 септември, като ангажимент на работодателя е след това да запази заетостта им за същия период.

Допустими са кандидатите от почти всички сектори на икономиката, с изключение на селското стопанство, финансираните с публични средства образование, здравеопазване, управление и други, като за сектор „Хотелиерство и ресторантьорство”, дори са предвидени облекчени условия.

Документи за кандидатстване се подават по електронен път, чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ): https://edelivery.egov.bg/

За повече информация: https://www.az.government.bg/pages/pms-151/

Относно критериите за подбор на кандидатите, старши експертът в Дирекцията Мариана Тодорова заяви, че желаещите да се възползват от тези три мерки, могат да получат подробна информация в Агенцията по заетостта, на 4 етаж, стая 404, "Бюро по труда”.

По време на тази кампания, търсещите работа и работодателите, засегнати от кризата, могат да зададат своите въпроси и да получат информация за услугите, които предлагат Бюрата по труда, заедно с различните актуални възможности за финансово подпомагане на дейността им.