Библиотеката, макар и все още скромна, съдържа забележителни заглавия от българската, западноевропейската и руска класика – до томче от „Тютюн“ на Д. Димов е „Възвишение“ на Милен Русков, до Гоголевите „Мъртви души“ – „Духлес“ на Сергей Минаев. Откриваме произведения на Дж. Стайнбек и Джеймс Джойс.

Първите читатели на необикновената библиотека вече търсеха своето четиво.