"Членове на фамилията, известна като "Певците“, многократно са се замесвали в различни скандали и нападения. През миналата година подобен случай имаше със студента Кристиян Узунски. При въпросния инцидент с медицинския служител, нападателите са празнували излизането от затвора на лицето, на което е оказана медицинска помощ поради нараняване със счупена бутилка.

Освен това хората в Роман разказват, че фамилията живее незаконно в сграда, която е общинска собственост, без да заплащат наем и консумативи. През последните месеци във въпросните блокове непрекъснато се самонастаняват роми от Луковит, очевидно насърчени от бездействието на местната власт. "Това е сериозно нарушение на общинските наредби за жилищното настаняване и за разпореждане с общинската собственост“, констатира Богданов.

Народният представител ще сезира министъра на вътрешните работи, Националния съвет по етническите и интеграционните въпроси и кмета на община Роман за предприемане на съответните действия, с които да се гарантира законността, здравето и живота на гражданите на Роман.