Идеите за промени бяха оповестени на съвещание в заседателната залата на Общински съвет - Враца на 9 януари 2018 г. Предложеният проект предвижда сериозно намаляване на приема в профилирана подготовка и увеличаване на приема в професионалните гимназии в съотношение 10 към 16 паралелки. До момента съотношението е било обратно. Това по същество представлява нова оптимизация на училищната мрежа в община Враца, подобно на тази от 2008 г. Тъй като не съм получавал покана за участие, а обществено обсъждане с гражданството не е провеждано, използвам медиите за да изразя позицията си и да поставя важни според мен въпроси. Същите изпратих до Областната и Общинската администрация, както и до Регионалното управление на образованието - Враца.

Вън от всякакво съмнение е необходимостта от засилване на професионалното образование. На всеки е ясно, че бизнесът се задъхва от липса на средни професионални кадри. До момента във Враца имаше небалансирано съотношение между профилирано и професионално образование, с подчертан превес на профилираното. Министърът на образованието и науката даде ясен сигнал за приоритизирането на професионалното образование, чрез завишаване на стандартите и финансиране, което да създаде условия за конкурентност на обучението по професия. Самият аз многократно съм настоявал и предлагал мерки в подкрепа на този тип образованието. Нужно ли е обаче това да става за сметка на драстичното свиване на приема в елитните гимназии?

Необходимо ли е с административни мерки да се решава съдбата на младите хора във Враца? Какво ще стане с тези деца, които искат и имат интелектуалните възможности да изучават природо-математически или хуманитарни дисциплини в профилирани паралелки в средните училища, които печелят призови места в престижни национални и международни състезания и олимпиади? Това са паралелки, които устойчиво реализират около 90% прием във ВУЗ и подготвят бъдещите учители, юристи, лекари, фармацевти - все кадри, крайно необходими за Враца и региона. Достатъчно е човек да влезе в Областната администрация, Общината, съда, полицията, МБАЛ и навсякъде ще види реализацията на тези кадри. С предлаганите промени тези деца, които имат качества да станат лекари, юристи и учители, ще трябва да избират между възможностите да станат стругари, фрезисти или готвачи, при цялото ми уважение към последнопосочените професии.

Отворени остават и въпросите: анализирани ли са конкретните нужди на бизнеса и готови ли са професионалните училища да предложат още за учебната 2018/2019 г. нужните специалности? Подготвени ли са с база и учителски кадри да приемат наплива на „желаещите“ да се обучават при тях млади хора? След многократно заявяваната позиция, че оптимизацията на училищата във Враца е приключила, какво налага нови сериозни сътресения? Какво ще се случи с учителските кадри, които ще отпаднат поради намаляване на броя на паралелките в профилираните и средните училища? Как помагаме за задържането на младите хора във Враца? Вероятно, при липсата на подходящи специалности, по-амбициозните родители ще търсят реализация за децата си в други населени места!

Без да отричам необходимостта от насърчаване на професионалното образование, всички изказани по-горе опасения ме карат да изразя категоричната си позиция против обсъжданите промени в този им вариант. За мен той е прибързан, драстичен, без предварителен анализ, без съгласуване с каквато и да е стратегия за развитие на образованието в общината, буквално дни преди крайния срок за съгласуване на предложенията, неотговарящ на реалните нужди от специалисти в публичната сфера, незащитаващ интересите на децата, родителите и учителите. Смятам, че далеч по-удачна би била постепенна промяна в насочеността на обучението в учебните заведения в община Враца, без външен натиск и без сериозни сътресения. Освен това приемът може да се променя всяка година, като се отчитат нуждите и се установят ефектите и дефектите от направените промени.

Призовавам отговорните фактори за преразглеждане на решението за държавния план-прием за учебната 2018/2019 година и за запазване на елитното образование във Враца. Убеден съм, че ще се вземат правилните решения, които да предпазят образователната система от бъдещи дисбаланси и ограничаване на възможностите за развитие на младите хора. В крайна сметка, образованието и науката дават посоки и отварят врати. Те са основният рупор на общочовешкия напредък!

Красимир Богданов,

народен представител от коалиция "Обединени патриоти"