Към 13:00 часа по-висока е избирателната активност в селата от община Мездра. В 27-те села на Мездренско на президентските избори са гласували 3 297-ма души, или 37,89%. В гласуването за националния референдум в селата са участвали 2 974-ма души, или 34,18%.

В 14-те градски секции в Мездра на президентските избори са упражнили правото си на вот 2 743 човека, или 27,27%. В същото време на референдума са участвали 2 525 човека, или 25,1 %.