Подпомагането е реализирано след предложение на Експертния съвет и решение на Комисията с представители от Администрацията на Президента, Българската национална телевизия и Нова телевизия – съучредители и съорганизатори на благородната кауза. Средствата, дарени на 256-те деца, са на обща стойност 474 799, 27 лв.

За осигуряване на едногодишна медикаментозна терапия са подпомогнати 58 деца. Решението за подпомагане е взето на основание назначена терапия и посочен конкретен лекарствен продукт в епикризите на кандидатствалите за подпомагане деца. За 46 деца с ендокринологични заболявания е осигурено лекарството Genotropin. За 9 деца с нефрологични заболявания е осигурено лекарството CellCept. Едно дете с тежко вродено заболяване е подпомогнато за осигуряване на лекарството Sandimun neоral. Трите медикамента не се финансират от НЗОК за посочените в Епикризите на децата диагнози.

За осъществяване на допълнителна специализирана рехабилитация са подпомогнати 192 деца. 114 от тях страдат от различни неврологични и вродени заболявания, 59 са с диагноза аутизъм, а 19 са с глухота, състояние след кохлеарна имплантация и се нуждаят от слухово – речева рехабилитация.

Подпомогнати са и 6 деца с неврологични заболявания за закупуване на помощни средства и медицински изделия.

Дарителската дейност на благотворителната инициатива продължава. Заявления за подпомагане на деца със средства от „Българската Коледа“ се приемат целогодишно.

Всеки родител, който има болно дете и се нуждае от помощ за осъществяване на диагностика, лечение или рехабилитация, може да подаде молба за подпомагане.

На сайта на "Българската Коледа" – www.bgkoleda.bg - е публикуван редът за кандидатстване и документите, които родителите трябва да попълнят и изпратят на посочения в същите адрес.

На сайта са публикувани и правилата по които се набират и разпределят средствата, набрани от "Българската Коледа".

Повече информация за благотворителната инициатива, реда за кандидатстване, както и за начините, по които могат да бъдат правени дарения, са посочени също на сайта www.bgkoleda.bg.