Лидери по отношение на хотели и ресторанти са страни извън ЕС – това са Исландия, Норвегия и Швейцария. Веднага след тях са Дания и Швеция. Всички те са с покритие между 132-176 на сто на средното за ЕС равнище. На дъното е България, заедно с Румъния, Унгария, Чехия и Литва, която е с най-висок резултат от 70.4% или около 30% по-евтино хотелско настаняване.

В 6 от 10 групи продукти и услуги страната ни е последна. Освен хотели и ресторанти, ние предлагаме и най-евтини цигари и алкохол (61.8% покритие, 38.2 на сто по-ниски цени), дрехи и обувки (23.8 на сто по-ниски цени), както и мебели за дома, които са два пъти по-евтини спрямо средното за съюза.

Сметките за битови нужди като наем, водоснабдяване, електричество и други са 63.5% по-ниски в сравнение със средното за ЕС. Транспортът и използването на обществен транспорт, включително железопътен, воден или въздушен, покрива 50.6% от показателя.

Изключения в класирането са цените за личен автомобил, за отдих и култура, както и за телекомуникации. Най-евтини са автомобилите, колелетата и моторите в Словакия, Полша и Кипър с малко над 80% покритие. България е осма отзад напред с 12.8% по-ниски цени или 87.2 на сто покритие.

Разходите за комуникация в Полша, Румъния и Литва са най-малко – това включва пощенски и телефонни услуги. Най-скъпи са в Гърция, Белгия и Испания.

Разходите за развлечение, култура и отдих у нас са с близо 40 на сто по-евтини, но лидер е Румъния с 41.9% по-ниски цени.

Източник: monitor.bg