През 2017 г. 8% от населението на Европейския съюз не са могли да си позволят достатъчно да отопляват дома си, сочи изследването. Този дял достига своя връх през 2012 г. - 11%, като непрекъснато намалява през следващите години.

Положението в държавите членки на Евросъюза е различно. Най-голям е делът на хората, които твърдят, че не могат да си позволят адекватно затопляне на дома си в България (37%). Следват: Литва (29%), Гърция (26%), Кипър (23%) и Португалия (20%). За разлика от тях, най-ниските дялове - близо до 2%, са регистрирани в Люксембург, Финландия, Швеция, Холандия и Австрия.