За констатираните през отчетния период нарушения инспекторите на АДФИ са съставили един акт за начет и 238 акта за установяване на административни нарушения, свързани с прилагане на Закона за публичните финанси, Закона за обществените поръчки, Закона за счетоводството, Закона за държавната финансова инспекция, Закона за общинския дълг и др.

Финансовите инспектори са идентифицирали 39 "индикатори за измама“ по Закона за държавна финансова инспекция. През периода април - юни 2018 г. те са направили проверка на 259 обществени поръчки на обща стойност над 373,578 млн. лв. Проверените договори през този период са 1498 или с 800 повече от предишното тримесечие.

В Топ 5 за непроведени обществени поръчки с най-голяма стойност и като брой първото място заема "БКС-Враца" ЕООД. Врачанското дружество има нарушения при провеждането на 11 обществени поръчки на стойност 912 298 лв.

Инспекторите на държавната агенция са проверили доколко правилно са отчетени през 2014 г., 2015 г. и 2016 г. разходите за доставки на резервни части и автомобилни гуми за служебните автомобили и специализирана техника, както и доставката на морска сол в "БКС-Враца". Обект на проверка на експертите са били и разходите за доставка на ваучери за храна в дружеството през 2014 г., 2015 г. и 2016 г.

Община Мездра не е извършила обществена поръчка за 49 189 лв., във връзка с предоставени от държавния бюджет средства за компенсиране на намалените приходи от предлагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт за определени категории пътници, както и за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за периода от 1 януари 2015 г. до 30 септември 2016 г. При извършената проверка са установени две нарушения - на чл. 23, ал. 2, във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 1 и чл. 34, ал. 1 от Закона за счетоводството и на чл. 101а, ал.1 от Закона за обществените поръчки. Констатирани са и "индикатори за измама" по смисъла на §1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната финансова инспекция. Нецелево разходваните средства са в размер на 15 896 лв. За тези нарушения на Община Мездра е съставен Акт за установяване на административно нарушение (АУАН).

Другите нарушители в "призовата" петорка са Община Карлово, "Комплексен онкологичен център - Шумен" ЕООД и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - София.