В писмото се казва: ”Взетото решение от МОН (на 7 март) представлява намеса в проучените и доказани нужди на бизнеса от квалифицирани, професионални кадри.Това е демонстрация на административна мярка, внасяща необясним дисбаланс между броя на завършващите VII клас ученици и променения общ брой паралелки за прием. Нереалистично се очаква, че при 579 завършващи ученици в гр. Враца ще има кандидати за 28 паралелки, т. е. 728 ученика. Изкуственото завишаване на броя на паралелките, с цел искането на профилираните гимназии, ще затвърди установилото се статукво във Враца да няма пълноценни и така нужни професионални гимназии.”

От бизнеса настояват при последното съгласуване в МОН на 20 март с работодателските организации да се защитят интересите на бизнеса във Враца и предложението за 26 паралелки, от които 16 професионални да бъде възстановено.

Представителите на бизнеса Лиляна Нелова, Евгени Евгениев, Илиана Филипова, Петка Петрова, Иван Гладнишки и Илия Панайотов са подписали официалното писмо, тъй като са убедени, че ако бизнесът не получава добре подготвени кадри от професионалните гимназии, фирмите една по една ще затворят врати. Те са заявили от какви кадри се нуждаят и гарантират, че ще се грижат за тях в процеса на професионалното им образование, за да се възстанови разкъсаната връзка образование-бизнес.