© balkanec.bg

На 8 ноември 2019 г. в ОИК - Ботевград е постъпило заявление от Цветелин Цветков, който през изтеклия мандат изпълняваше длъжността заместник-кмет на Община Ботевград по благоустрояване, строителство, транспорт, обществен ред и сигурност. С него той е заявил желанието си да бъдат прекратени неговите правомощия на общински съветник. Вероятната причина за това негово решение е назначаването му на поста, който изпълняваше и до момента.

ОИК - Ботевград е разгледала заявлението и приел;а същото за молба, с която се заявява отказ на избрано за общински съветник лице да встъпи в правомощията си на общински съветник, преди да е положил предвидената в закона клетва за това.

Предвид гореизложеното, с Решение №225/08.11.2019 г. ОИК - Ботевград обявява за избран за общински съветник следващия в листата на Коалиция "БСП за България" Иван Редовски.

Иван Редовски е бивш футболист и треньор на ФК Локомотив 1929 (Мездра) в Северозападната "В" АФГ и на ПФК Локомотив 2012 (Мездра) в "Б" група, а в момента е наставник на ФК Балкан 1929 (Ботевград) в Югозападната Трета лига.