Комплектуването, организацията и опазването на библиотечния фонд е първостепенна задача на Регионална библиотека "Гео Милев". В края на 2018 г. библиотечният й фонд наброява 187 044 тома книги, периодични и графични издания, аудио и видео материали, колекции от микрокопия, електронни и магнитни носители на информация, оригинални произведения на изобразителното изкуство

В сравнение с предходната година фондът се е увеличил с 2 272 библиотечни документа на стойност 29 000 лв. Библиотеката, със средства от собственият си бюджет, е закупила 997 тома на стойност 13 414 лв. От дарения са постъпили 1 134 тома на обща стойност 11 579 лв. Сред основните дарители са Академично издателство "Марин Дринов", Издателство "Мултипринт", писателката Елена Павлова, акад. Ячко Иванов, кметът на община Монтана Златко Живков, читателят Галя Донова-Иванова, писателят и издателДимо Троянов, Музикална компания "Сънрайз Маринов" и др.

В библиотеката, по абонамент, са получавани 86 периодични издания, а читателите вече могат да ползват и електронните издания на вестник "Капитал" и списание "Мениджър".

През годината са регистрирани 2 642 нови читатели, посещенията са 27 811, а раздадената литература - 72 113 тома.

През 2018 г. в Регионална библиотека "Гео Милев" са проведени над 290 културни и образователни събития, от които 102, насочени към детската аудитория.

Над 6 600 граждани са посетили тези мероприятия: детски утра, екскурзии в библиотеката, занятия в Клубовете по интереси, литературни утра, тематични изложби, презентации, викторини, състезания, игри, конкурси, посещения на детски градини, уроци по родолюбие, представяния на книги и срещи с автори, обучения по Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за младежи и за възрастни, курс по уеб дизайн, литературни и краеведски четения и др.

Миналата година стартира инициативата "Извън стените на библиотеката“. В рамките на Националната библиотечна седмица подредихме "Алея на книгите" в парк "Монтанензиум". В Националната кампания "Маратон на четенето" се включиха над 200 деца от 18 училища и детски градини.

На голяма популярност се радват и Националната седмица на четенето, „Разкажи ми приказка“, „Един учебен час в библиотеката“, „Да разкажем нова приказка със стари герои“, Хепънинг с приказни герои, Забавно лято в библиотеката и др. Популярност набира и новата инициатива –„Нека вашите мисли, породени от хубавата книга, да достигнат до много четящи хора“, в която читателите, между 44 и 45 страница, оставят написани на листче послания или споделят впечатленията си от книгата.

През миналата година се обогати колекцията от дигитални материали, които вече са публикувани в електронния каталог на библиотеката и са достъпни за читателите.

Приоритет за Регионална библиотека "Гео Милев" е краеведската дейност. Тя се осъществява в основните направления - краеведски проучвания, събиране, обработване, съхраняване и предоставяне на информация на потребителите чрез традиционни и иновативни форми.

През 2018 г. е проведена Регионална изследователска краеведска конференция "Музика за векове" по повод 120-годишнината от рождението на Дико Илиев. Издаден е сборник с докладите от конференцията. Предстои издаването и на дигитална колекция "Духова музика", която ще съдържа доклади и снимки за духови оркестри и музиканти от област Монтана.

По повод 330-годишнината от Чипровското въстание е създадена дигитална колекция "Чипровско въстание" с книги и статии от Краеведския фонд на библиотеката.

Предстои да бъде публикувана дигитална колекция "Поселищни проучвания", която съдържа ръкописи и непубликувани материали за историята на отделни селища.

През 2018 г., в партньорство с читалищните библиотеки, стартира Програма "Военни паметници" за издирване и дигитализиране на паметниците в област Монтана. Програмата ще бъде финализирана в края на тази година. Подготвен е и Краеведски календар за 2019 г.

Основна функция на Регионална библиотека "Гео Милев" е и експертно-консултантската дейност, свързана с професионално подпомагане на обществените библиотеки в региона. Водени от максимата, че другото измерение на библиотеките са хората, които работят в тях, библиотеката определи за свои приоритет обучението на кадрите в целия регион.

Със съдействието на Асоциация "Съвременни читалища" се проведе обучение за придобиване на III степен, професия "Библиотекар" за 16 читалищни библиотекари със средно образование и двама от Регионалната библиотека.

Фондация "Глобални библиотеки - България" обучи 40 библиотечни специалисти в медийна грамотност, работа по европейски проекти и изготвяне на презентации и презентационни умения.

В тренингово обучение за консултанти по библиотерапия и курс "Библиотеките и поколението Z. Предизвикателства и възможности", организирано от Центъра за продължаващо обучение на библиотекари към ББИА, се включиха 19 служители от региона.

Регионална библиотека "Гео Милев" стана организатор на обучителен семинар-практикум за 8 новоназначени читалищни библиотекари.

В днешния пренаситен от информация свят, ролята на библиотекаря е да бъде проводник на знанието. Библиотеката вече не е само дом на книгите, а и място, където гражданите имат достъп до знание, където получат качествена и актуална информация. Пътят на обществените библиотеки минава през дигиталното съдържание и електронните услуги. Създаването на култура на четенето е бавен процес, но хората постепенно се връщат към книгите и четенето, а това доказва, че библиотеките имат бъдеще.