© Веселина Димитрова

Под 50 са жителите на селата Песочница - 15, Лесковец - 20, Балювица - 33, Костенци - 35, Комарево - 41, Пърличево - 38, община Берковица, Равна - 29 в община Чипровци, Орсоя - 46 в община Лом, Стояново - 24, Горна Бела Речка - 33 в община Вършец, Видлица - 37, Еловица - 26 в община Георги Дамяново, Бели брег - 21 и Палилула - 36 в община Бойчиновци и Ботево - 37 в община Вълчедръм.

Само в общините Якимово и Медковец няма населено място с под 50 жители.

Най-много хора с еднакъв постоянен и настоящ адрес от селата в област Монтана живеят в Лехчево - 1 609 души. Селото изпреварва по брой жители гр. Чипровци - 1 575.