Трудовата борса представлява мястото, където се осъществява на практика връзката между фирмите, търсещи работна ръка и гражданите, които търсят нова работа. Целта при провеждането на трудовите борси е установяването на преки контакти между безработни и работодатели.

Принципът на ЕС за свободно движение на работници позволява на работодателите да наемат служители от всички държави членки на ЕС. За търсещите работа борсите предоставят условия за самоинформиране и свободно договаряне с работодателите, както и съдействие от специалистите от Бюрата по труда за трудова реализация.

В борсата ще участват представители на целевата група по проекта, работодатели и екипите на проекта от България и Румъния.