Разделите за участие във фестивала са: Градски фолклор - стари градски песни, показ на градски костюми; Духови, жанрови и сватбарски оркестри; Фолклорно танцово изкуство; Народни песни; Народни обичаи, легенди, гатанки; Показ на народни носии; Фолклор на етнически групи и Обработен фолклор.

Допълнителна информация:
1. Фестивалът няма конкурсен характер.
2. Художествените ръководители сами определят програмите за участие.
3. Желателно е изпълненията да включват песни, мелодии, хора и танци, които са характерни за фолклорната област, регион или селище на изпълнителите.

Времетраене на изпълненията:

* вокални групи - 2 песни;

* индивидуални изпълнители - 2 песни;

* танцови формации - до 15 минути;

* разказвачи и свирачи - до 10 минути;

* показ на народни обичаи - до 15 минути.

В сборната програма могат да участват художествени колективи и индивидуални изпълнители от всички фолклорни музикално-сценични и танцови жанрове. Няма ограничение на възраст и етническа принадлежност. Необходимо е участниците да носят табели и/или транспаранти с герба на населеното място или лого за дефилето.

За контакти: 3500 Берковица, Област Монтана, пл. "Йордан Радичков" №4, Общинска администрация
Тел: 0953/ 89 144, GSM: 0886 853 438, факс: 0953/ 88 405, e-mail: ob@berkovitsa.com