Ценков увери г-н Хеспилс, че ще съдейства за това, съобразно всички законови разпоредби. Инвестицията е с цел производствена и търговска дейност.

Кметът на общината информира собственика на фирмата, че във Видин има Професионална техническа гимназия и филиал на Русенския увиверситет "Ангел Кънчев" с технически специалности, чиито кадри биха могли да се ангажират в бъдещото производство. Той заяви своята подкрепа за по-нататъшно сътрудничество и изрази надежда, че с осъществяването на инвестиционното намерение ще бъдат разкрити нови работни места.

По-късно бе организирана работна среща в залата на Общински съвет - Видин с представители на местни фирми, произвеждащи метални изделия. На нея бе направена презентация на производството на багерни кофи в предприятието "Hebaco".

На следващ етап ще бъдат установени партньорски отношения с местния бизнес, за да се реализира инвестиционното намерения.