Съдържанието на пакетите се определя въз основа на масовата употреба на храните от домакинствата и след препоръки от Министерството на здравеопазването.

Продуктите могат да бъдат получени всеки делничен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 17:00 часа на ул. „Стефан Караджа” № 2 (сградата на старата полиция), гр. Козлодуй.

1 203 жители от община Козлодуй имат право на тази хуманитарна помощ. За да я получат обаче, следва да представят лична карта. В град Козлодуй броят на социално слабите, на които ще бъдат раздадени пакети с хранителни продукти, е 395 души.

Тази година Българският Червен кръст поетапно ще предоставя индивидуални пакети с хранителни продукти на над 287 000 уязвими български граждани, в изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, съфинансирана от ЕС.

Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК в 312 раздавателни пункта в цялата страна. Всеки правоимащ ще получава съответните продукти срещу документ за самоличност и подпис.