Той благодари и за проявеното разбиране от страна на жителите и кметовете на селата Елисейна, Зверино, Зли дол, Очин дол и Габровница, относно възникналите временни ограничения на движението на моторни превозни средства в този участък от второстепенния път за София през Искърското дефиле.

„Доброто взаимодействие в тази кризисна ситуация между държавните институции, местната власт и частния сектор показа, че общите усилия винаги дават положителен резултат, подчерта в заключение Аспарухов. Това ни задължава да продължим да работим и занапред заедно, в екип, при решаване на възникналите проблеми, за благото на жителите на община Мездра.“