Трасето на новия газопровод преминава в периферията на селището. Проучването се извършва от шестима археолози и 30 работници. Досега са открити монети от ІІІ и ІV век, фибули, сребърна обица и керамика.

Предстои да започнат археологически разкопки и в землището на Вълчедръм. Научен ръководител на обекта там е доц. доктор Методи Даскалов, също от Националния археологически институт с музей към БАН. Още се набират работници за обекта, съобщи Иван Барзин – кмет на община Вълчедръм. Предстои да бъдат наети около 40 души общи работници и трима души охрана.

През февруари "Булгартрансгаз" ЕАД възложи обществена поръчка на Националния археологически институт с музей към БАН на стойност 48 милиона лева без ДДС. Договорът е за извършване на теренни археологически проучвания на строежи в системата за пренос на природен газ в страната за следващите четири години.

Трасето на новия газопровод до българо-сръбската граница преминава през три археологически обекта на територията на област Монтана, засега.


Източник:dariknews.bg