На занемарени общински терени е открита западната крепостна стена и порта, която се предполага, че е основната, обясни археологът. Открити са керамични съдове, лули, монети. Големият брой лули говори, че на това място през османската епоха е имало работилница за произвеждането им. На мястото около римската крепостна стена се е натрупала история на 15 века. Върху античните пластове се откриват находки от Средновековието и османската епоха. Става ясно, че Бонония е била център на долнодунавския лимес на империята. Открити са 9 кули, а дебелината на стената е най-голяма у нас – в основата си е 4 м, а след това - 3,20 м. Кула с девет ъгли има само в Сърбия, в античния град Ромулиана.

Археолозите предлагат на общината да социализира античния град, като го превърне в туристически маршрут. Посетителите ще видят едно уникално строителство. Откритите досега стени са с височина до 2 м. Не са нужни надстроявания. Надяваме се през следващото лято отново да получим подкрепа от министерството на културата и да продължим разкопките за разкриване на Бонония. След няколко години античният град ще заприлича на археологически парк, към който туристите ще проявяват голям интерес, допълни доц. Здравко Димитров.


Източник: kmeta.bg