Незавереният препис потребителите могат да достъпят електронно, докато за заверения е необходимо получаване на място.

Заявленията за издаване на удостоверения за лице и имот, както и за определен период също ще може да се подават изцяло електронно, а потребителите ще посочват как искат да получат готовото удостоверение - електронно в портала или на място в служба по вписвания.

С тези е-услуги се приключва проектът за надграждане имотния регистър, който е част от Стратегията за развитие на електронното управление у нас, реализиран с финансовата подкрепа на ОП "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. „Новите електронни услуги значително ще облекчат потребителите на услугите на службите по вписвания към АВ.

Стартирането им бе обвързано с приемането на необходимите нормативни промени и когато то стана факт, Агенция по вписванията своевременно презентира електронните услуги“, подчерта Габриела Козарева, изпълнителен директор на агенцията.