Необходимите документи за кандидатстване са посочени на сайта на централата, а срокът за подаването им е до 09.10.2020 г.

На одобрените кандидати предстои тест за проверка на знания и среща-събеседване. Можете да кандидатствате тук.