Провеждането на стажовете започва от 05.07.2021 г., като продължителността ще бъде по избор на студентите – за период от четири или осем непрекъснати работни седмици. Месечното възнаграждение е в размер на 900 лв., предвидена е възможност за ползване на безплатен служебен транспорт и безплатно настаняване в общежитие при необходимост.

Документите за кандидатстване – заявление по образец, мотивационно писмо и уверение със среден успех от зимен семестър и записан летен семестър на настоящата учебна година, се приемат до 15.05.2021 г. в централното деловодство на атомната централа на адрес: 3321, гр. Козлодуй, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, или на електронна поща: karieri@npp.bg.

Срокът за класиране е две седмици след изтичане на срока за подаване на документи.


Източник: kozloduy-bg.info