За тема на интерпретативното съчинение на дванайсетокласниците се падна да разсъждават за „Споменът – скръб и утеха“ по стихотворението „Аз искам да те помня все така“ на Димчо Дебелянов, където основен е мотивът за раздялата. „Тежестта на думите“ бе формулировката за есето. Младежите имаха 120 минути, за да създадат текст с обем до четири страници.

За разлика от предишни години, произведенията включени в изпита бяха 27, а не 97 както преди. Всички те са изучавани от зрелостниците.

Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 8 юни.

Вторият задължителен изпит ще се проведе на 20 май също от 8:30 ч. От 26 май до 1 юни са допълнителните матури по желание.