© Ker & Downey

На този ден се замисляме, какво е направено за защитата на правата на коренното население, съгласно Декларацията на ООН за правата на коренното население и за това да им бъде гарантирано равно третиране, и колко още остава да бъде направено.

Сред постигнатото до този момент се откроява на първо място приемането на Декларацията на ООН за правата на коренното население през 2007 г., която беше подкрепена от Европейския съюз. Приемането на декларацията нямаше да бъде възможно без неуморното застъпничество на представителите на коренното население. Декларацията постави на преден план въпроса за защита на правата и гарантира трайното развитие на коренното население по света. Посланието й е просто, но силно: равенство за всички.

Източник: dariknews.bg