Гласовитите певци Ваня Любенова и Георги Катюшов предизвикаха аплодисментите на зрителите. Те изпълниха песните „Вълшебница”, „Ако си дал” и „Ситен дъжд вали като маргарит”, а певческата формация в състав Славчо Живков, Борислава Иванова, Йорданка Витанова, Биляна Димитрова, Ваня и Георги изпълниха емблематичната „Песен за българката”.

Комплексът е вид социална услуга от резидентен тип, в която е осигурено качество на живот на потребителите, и гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете и младеж в естествената за него среда, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа. В него са настанени 56 деца и лица на възраст от 10 до 46 години. Социалният комплекс се състои от две Защитени жилища за лица с умствена изостаналост, Преходно жилище за лица с умствена изостаналост, два центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, и един - за деца без увреждания.

Директорът на социалната институция, Кристина Музийска, сподели, че след извеждането на децата и младежите в центровете от семеен тип, те получават много по-добри условия и грижи, близки до семейната среда.

Осигурен е индивидуален подход към всеки потребител, улеснен е достъпът им до обществената среда, което им дава възможност да се включват в различни сфери на обществения живот. И най-вече, тук получават адекватно медицинско наблюдение и грижи.

От името на общината, рождениците получиха празнична торта. Гости на празника бяха заместник-кметът Нели Минева и Секретарят на община Мездра – инж. Светлана Мицева. Те поздравиха децата и младежите и благодариха на екипа на социалния комплекс за всеотдайността и грижите, които полагат за своите възпитаници и връчиха на директора поздравителен адрес от кмета на Мездра – Иван Аспарухов.