© Община Лом

От началото на годината бяха монтирани и 20 стълба с 40 осветителни тела на ул. „Софийска“ от края на кв. Младеново до републиканския път II-81 за Монтана и София. Изграждането на улично осветление на входно-изходните артерии на града ще продължи и по републиканския път II-11 Лом-Видин в района на „Долни бахчи“, както и след улица „Ковачишка“.

С монтирането на новите тела се осигурява осветеност на входно-изходните артерии, каквато досега не е имало. На тези и други улици ще бъдат монтирани и още камери за видеонаблюдение, които да следят пътната обстановка.