Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.

Националният ученически конкурс "Посланици на здравето" се отнася за трите възрастови групи: 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас и включва две тематични области: Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и здравословно хранене и физическа активност. Съгласно регламента, конкурсът протича в две фази: първа фаза (октомври-декември 2018 r.), през която участниците кандидатстват с проектно предложение; втора фаза (януари-май 2019 г.), през която се отчитат постигнатите по проекта резултати.

В настоящото издание на конкурса за учебната 2018-2019 г. проектите, отговарящи на регламента за:

  • 1-ва фаза са 65 броя, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас са допуснати - 13 проекта; от 5-ти до 8-ми клас -29 проекта; и от 9-ти до 12-ти клас -23 проекта;
  • 11-ра фаза са 46 броя, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас са допуснати 13 проекта; от 5-ти до 8-ми клас - 18 проекта, и от 9-ти до 12-ти клас - 15 проекта.

През месец юни 2019 r. на победителите в конкурса предстои да бъдат връчени награди. Ще бъдат наградени общо за всички възрастови групи - 46 проекта.