Това включва жп връзките със Сърбия и Северна Македония, участъците Видин-Медковец, Карнобат-Синдел, внедряване на Европейска система за управление на влаковете в няколко участъка в страната, както и развитие на жп възел Варна и този в Горна Оряховица.

Пред представителите на германския и австрийския бизнес министър Желязков заяви, че предстои строителството на автомагистралите „Русе–Велико Търново“ и „Калотина“, както и скоростните пътища „Видин–Монтана–Враца“ и „Мездра–Ботевград“. „Индикативният бюджет на тези четири проекта е 3.6 млрд. лв., като в това число не е включено завършването на автомагистралите „Струма“ и „Хемус“, които са в процес на изпълнение“, обясни Желязков

„Като страна членка на ЕС ние следваме ясна политика, в съответствие с европейските приоритети, като целта е да се постигне оптимална интеграция на транспортните мрежи в Съюза“, обясни Росен Желязков. Според него до 2030 г. следва да бъдат завършени проектите, разположени на основната TEN-T мрежа, а до 2050 г. – всички проекти на широкообхватната мрежа.


Източник: economic.bg