- Пич, трябва да си намеря трифазна жена! - Какво пък е това?!?

- Ами какво - в кухнята - домакиня, в леглото - мръсница, на гости - красавица!

Година по-късно се срещат:

- Е намери ли?

- Намерих! Ама има малък проблем.

- Какъв?

- Ами разбъркани са фазите. В кухнята - красавица, в леглото - домакиня, на гости - мръсница.