Тате, познай как се казва учителката в детската градина? Започва с буквата "Л"

- Людмила ?

- Не..

- Лиляна?

- Не..

- Лазарина?

- Неее...

- Не знам... как се казва ?

- Леля Мария