- Що си омърлушен така?

– Ми, като ходя за риба, съседът ходи при жена ми!

– Ами, пробва ли да си стоиш при жената?

– Той тогава ходи да ми лови рибата...