– Докторе, вадите ли зъби без болка?

– Невинаги. Наскоро едва не си навехнах ръката.