Към 23.09.2021 г. общо 545 лица са с активна COVID-19 инфекция в област Монтана, както следва:

119 хоспитализирани лица (64 лица в "МБАЛ - Свети Николай Чудотворец - Лом" ЕООД, гр. Лом, 44 лица в МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, 1 лице в "МБАЛ Д-р Христо Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък, 1 лице в "Първа частна МБАЛ - Враца" ЕООД, гр. Враца, 1 лице в "Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести - проф. Иван Киров" ЕАД, гр. София, 3 лица в "УМБАЛ и спешна медицина "Н. И. Пирогов" ЕАД, гр. София, 1 лице в "УМБАЛ Софиямед" ООД, гр. София, 1 лице в "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД, гр. София, 2 лица във Военно медицинска академия МБАЛ София и 1 лице в МИ МВР СОФИЯ, гр. София).

426 лица диагностицирани на домашно лечение.

За Област Монтана общо диагностицираните лица са 7474, излекуваните лица са 6412, починалите лица са 517, а лицата поставени под домашна карантина – 766.